Banner 4

"Учень - це не сосуд, який потрібно наповнити, а факел, який потрібно запалити"
Плутарх з Херонеі

"Обставини мінливі, принципи ніколи"
О. де Бальзак

"Правила існують для того, щоб черпати з них найбільш достовірні та очевидні пізнання"
Анжеліка Міропольцева